concurenta

Concurenţa socială dintre oameni

Mai concurează omul fericit, cu semenii săi, pentru titluri sau privilegii ? …

Greu de spus, fericirea este o stare spirituală, dar viaţa pe pământ, are o importantă componentă materială …

  Concurenţa nu este un principiu promovat printre îngeri, este cel mult întâietatea, dorită de cel mai luminat dintre ei, Lucifer … Sistemul social uman, care pune concurenţa pe primul plan, este deci luciferic şi nicidecum angelic.

    Dacă societatea se dezvoltă, atunci când persoana se dezvoltă, înseamnă că cele 7 Principii Universale se succed perfect, într-o evoluţie luminată …

    Astfel,  Viaţa trăită în Libertate şi Pace, creează Atracţie urmată de Rezonanţă, pe bază de reciprocitate. Se naşte sentimentul suprem, de Iubire, care perpetuează Viaţa prin energia sa magică … Iluminarea se produce spontan, acolo unde Iubirea creşte firesc, iar printr-o deschidere de cer, Fericirea se primeşte în dar … !

Comentarii